Klauzula informacyjna RODO - MokCed Service sp. z o.o.

Firmie MokCed Service sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowa 10A; 26-001 Masłów; Nip:959-200-22-84, szczególnie zależy na ochronie danych osobowych osób, których dane w ramach tej działalności przetwarzamy oraz przekazujemy. Dane osobowe dotyczące Państwa, jak i wszelkie dane osobowe, które przekazali Państwo firmie MokCed Service sp. z o.o. , podlegają ochronie na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Mając na uwadze powyższe oraz w związku z rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku RODO uprzejmie informuję, że:

- MokCed Service sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowa 10A; 26-001 Masłów jest administratorem Państwa danych osobowych.

Państwa dane osobowe są przetwarzane oraz przekazywane w celu:

 • wykonywania łączącej nas umowy ( realizacji naprawy lub sprzedaży naszych produktów i usług ) - (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wypełnienia ciążących na MokCed Service sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowa 10A; 26-001 Masłów obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego;
 • ustalenia oraz dochodzenia roszczeń wynikających ze współpracy pomiędzy MokCed Service sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowa 10A; 26-001 Masłów a klientem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • osobami, którym mogą być ujawnione oraz przekazane i przetworzone Państwa dane osobowe są podmioty świadczące na rzecz MokCed Service sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowa 10A; 26-001 Masłów usługi prawne, usługi księgowe, usługi informatyczne, usługi druku, pocztowe, kurierskie, a także organy podatkowe oraz nasi pracownicy;
 • Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane oraz przekazywane do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego;

W związku z przetwarzaniem oraz przekazywaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do Państwa danych osobowych;
 • sprostowania Państwa danych osobowych;
 • usunięcia Państwa danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Podanie danych osobowych jest wymogiem przepisów prawa podatkowego oraz zawarcia umowy ( realizacji naprawy lub sprzedaży naszych produktów i usług ) pomiędzy nami. Brak ich podania skutkuje brakiem możliwości współpracy.

Nie korzystamy z automatycznych systemów, które zbierają dane osobowe lub na podstawie których buduje się profile osoby, czy analizuje takie profile. Żadne dokonywane przez nas działania nie odbywają się z wyłączeniem czynnika ludzkiego. Osobiście decydujemy o wszystkich działaniach skierowanych z naszej strony do Państwa. Tym samym nie będziecie Państwo podlegali procesowi podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu wywołującym wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływający.

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, iż jesteśmy administratorem przekazanych przez Państwa informacji dotyczących innych osób, ale nie jesteśmy zobowiązani informować tych osób o przetwarzaniu oraz przekazywaniu ich danych osobowych. Dane te pozostają w poufności, oczywiście z wyłączeniem ujawnienia ich w toku niezbędnych czynności w procesie naszej współpracy.

Informujemy również, że można kontaktować się z nami w formie pisemnej, kierując korespondencję na adres: Dąbrowa 10A; 26-001 Masłów;

W związku z ochroną danych osobowych i ustawą RODO, prowadzenie dalszej korespondencji i kontaktu za pośrednictwem adresu e-mailowego kontakt@regeneracja-wtryskiwaczy.com.pl jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz przekazywanie danych przez MokCed Service sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowa 10A; 26-001 Masłów podmiotom gospodarczym świadczącym na rzecz MokCed Service sp. z o.o. usługi prawne, usługi księgowe, usługi informatyczne, usługi druku, pocztowe, kurierskie, a także organy podatkowe oraz nasi pracownicy MokCed Service sp. z o.o. Zgoda ta jest niezbędna do wykonania usługi na rzecz klienta.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa MokCed Service sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowa 10A; 26-001 Masłów.

MokCed Service sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowa 10A; 26-001 Masłów informuje, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

W przypadku nie wyrażenia zgody na powyższe, prosimy o zaprzestanie dalszej korespondencji oraz o informację zwrotną, jeżeli pierwsza wiadomość ma zostać usunięta.

Z poważaniem,
MokCed Service sp. z o.o.
NIP: 9592002284
KRS: 0000717159